WILO

Podelite s drugima

Naši telefoni

+381 11 2853-258

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Naša lokacija

WILO Beograd d.o.o.

Tetovska 72
11000 Beograd

Evropska direktiva o proizvodima relevantnim prema potrošnji energije - ErP Direktiva

Više o ErP Direktivi i Wilo visokoefikasnim pumpama možete saznati klikom na link ispod.

Preuzmite brošuru o ErP Direktivi ovde

Tehnologija za bolje sutra. Iskoristite ErP kao dobru priliku

Šta je ErP Direktiva?

Dobre vesti ne samo za evropsku zaštitu klime, nego i za korisnike pumpi u instalacijama zgrada, kao i u komunalnoj i industrijskoj primeni. Budućnost je rezervisana za proizvode koji troše izuzetno malo električne energije. Oni su proteklih godina bili razvijeni uz veliki napor. Tehnički zastareli veliki potrošači električne energije sa tržišta se povlače u svim državama Evropske unije u sledećih 10 godina. Razlog je što oni bespotrebno povećavaju troškove i predstavljaju teret okolini zbog potrošnje bespotrebno velike količine energije.

Evropska unija je 2005. godine donela novu Direktivu 2005/32/EZ uključujući zahteve za ekološki primereno konstruisanje proizvoda na električnu energiju. Poznata je još i kao Direktiva EuP ili Direktiva o ekološkom dizajnu. Skraćenica EuP znači „Energy using Products“ (proizvodi koji koriste energiju), pa prema tome direktiva obuhvata sve proizvode koji troše energiju (osim automobila i javnih prevoznih sredstava). 20. novembra 2009. ona je zamenjena novom Direktivom 2009/125/EZ. Najbitnija promena je da se područje važenja nove direktive proširilo sa „proizvoda koji koriste energiju“ na takozvane „proizvode relevantne prema potrošnji energije“ („energy related products“). Njena skraćenica je „Direktiva ErP“.

Orijentacija u moru direktiva: WILO

Svake godine se donosi pregršt novih direktiva i regulativa o najrazličitijim temama. Nakon određenog vremena problem može da postane njihovo praćenje. Mi iz firme Wilo želimo da Vam olakšamo radnu svakodnevicu – pre svega kod izuzetno kompleksne EU Direktive ErP. Direktivom ErP obuhvaćene su i cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom kao i elektromotori pumpi sa suvim rotorom. Evropska komisija je 2009. godine dvema odredbama definisala minimalne zahteve za efikasnost. One znatno prevazilaze zahteve koji su trenutno potrebni za klasu efikasnosti A kod pumpi sa vlašnim rotorom, odnosno trenutno najbolja klasa EEF1 kod elektomotora. Odredbe će se narednih godina sprovoditi u više koraka.

Umesto proučavanja mnogobrojnih faza i koraka sprovođenja potrebno je samo da obratite pažnju na ovaj znak: ErP READY
Kod svih proizvoda sa ovom oznakom možete biti sigurni da sa njima možete da radite i planirate kako danas, tako i nakon 2015. tj 2017. godine.

Pumpe sa vlažnim rotorom: Veliki potencijal uštede do 2020.

Print

Zbog toga će se najviše promeniti tržište pumpi sa vlažnim rotorom, jer se u mnogim zemljama EU skoro isključivo koriste neregulisani modeli. No, oni su poznati po enormnoj potrošnji energije. Sa druge strane, znatni su potencijali uštede energije i zaštite klime pumpama visoke efikasnosti koje su izuzetno štedljive u pogledu potrošnje električne energije. U čitavoj Evropi bi se, prema izjavama Evropske komisije, do trećeg stepena sprovođenja direktive 2020. godine moglo uštedeti pedeset posto električne energije koju potroše pumpe sa vlažnim rotorom. Sve ukupno, radi se o ogromnoj količini od 23 teravat časova godišnje - količina energije koju proizvede šest srednje velikih elektrana na ugalj. To odgovara sniženju emisije CO2 u Evropi za oko 11 miliona tona godišnje.

Kriterijum za odobrenje daljeg korišćenja pumpi je takozvani Indeks energetske efikasnosti (EEI). On se izračunava prema postupku proračuna koji je definisan u Odredbi (EZ) 641/2009. Pri tom se upoređuju različite količine potrošnje električne energije unutar istog profila opterećenja sa prosečnim vrednostima neke referentne pumpe.

Planirana su 3 koraka implementacije:
1. Od januara 2013. se granična vrednost EEI kod pumpi sa vlažnim rotorom, a koje su instalirane van proizvođača toplote (eksterne pumpe), za klasu energetske efikasnosti A postavlja na 0,27. Osim toga, dosadašnje klase energetske efikasnosti dopunjavanju se dodatnim označavanjem EEI na pumpi.
2. Od avgusta 2015. se granična vrednost EEI spušta dalje na 0,23. Ona onda važi i za pumpe, koje se ugrađuju u novomontirane proizvođače toplote ili solarne stanice (integrisane pumpe).
3. U poslednjem koraku implementacije, od 2020. propisi obuhvataju i zamenu integrisanih pumpi u postojećim proizvođačima toplote. Propisima su obuhvaćene sve cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom u području grejanja i klimatizacije.

Propisima se obuhvataju sve cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom hidrauličke snage između 1 - 2.500 W koje se koriste kako u sistemima grejanja, tako i klimatizaciji. Time nisu obuhvaćene cirkulacione pumpe za potrošnu toplu vodu. Na njima samo mora da bude označena i istaknuta vrednost EEI.

Pumpe sa suvim rotorom: Izuzetno efikasna motorna tehnika

IE

Pre nego što počne da važi za pumpe sa vlažnim rotorom, odgovarajuća odredba EU počinje već da važi za elektromotore. Ona se odnosi i na pumpe sa suvim rotorom za grejanje i klimatizaciju, kao i na ugrađene agregate za vodosnabdevanje, povišenje pritiska i odvođenje otpadne vode. Zbog toga nisu definisane nove klase efikasnosti. Umesto dosadašnje kategorije EFF1 upotrebljavaće se nivo efikasnosti IE2.

I u ovom slučaju su definisana 3 koraka implementacije:
1. Nivo efikasnosti IE2 od 16. juna 2011. mora da se uvažava za sve novoprodane elektromotore na tržištu - osim za nekoliko vrsta konstrukcija i područja primene. Motori za pumpe sa momentalno uobičajenim nivoom efikasnosti EFF2 - ubuduće će da se označavaju sa IE1 - tada više neće smeti da se plasiraju u EU.
2. Od 1. januara 2015. važiće još strožiji nivo efikasnosti IE3. Motori sa nominalnom izlaznom snagom od 7,5 do 375 kW moraju da ga dostignu do tada. Alternativno moraju da odgovaraju nivou efikasnosti IE2 i da budu opremljeni regulacijom broja obrtaja.
3. Od 1. januara 2017. ti zahtevi važe i za motore sa nominalnom izlaznom snagom ispod 7,5 kW (od 0,75 kW).

Podelite s drugima

Contentpage 4

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto

Pioneering for You