Drenaža i otpadna voda

Podelite s drugima

Naši telefoni

+381 11 2853-258

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Naša lokacija

WILO Beograd d.o.o.

Tetovska 72
11000 Beograd

Odvodnjavanje, zaštita od poplava

Wilo-Drain LP
Drain LP

Vrsta konstrukcije

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Primena

Pumpanje otpadne vode kod

 • Jezeraca
 • Prskanje/orošavanje bašti i zelenih površina
 • Mobilna odvodnja

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 44
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm
 • Priključak: Rp 1½
 • Maks. usisna visina: 6 m
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Vrsta konstrukcije

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Primena

Pumpanje zaprljane vode sa malo čvrstih materija za

 • Građevinske jame i bare
 • Prskanje/orošavanje bašti i zelenih površina
 • Odvođenje drenažne vode
 • Mobilna odvodnja

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 55
 • Temperatura medija: 3 ‐ 80 ° C
 • Slobodan sferni prolaz: 6 - 12 mm (zavisi od tipa)
 • Pneumatski priključak: R 1½ odn. Rp 2 ili Rp 3
 • Maks. usisna visina: 7,5 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 35 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 40 °C
 • Dužina kabla: 5 m
 • Slobodan sferni prolaz: 35 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 

TMR

TMR je pogodan za snižavanje nivoa vode na preostali nivo od 2 mm.

TMW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama i do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno kraći radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TMW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 3 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla u zavisnosti od tipa, 3 do 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Potisni priključak Rp 1 ¼
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja:TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 10 mm
 • Potisni nastavak: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW
Drain TS/TSW

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 • U domaćinstvima (voda iz mašina za pranje, ceđ)
 • Iz malih vodoskoka, fontana ili veštačkih potoka

 

TSW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno manji radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TSW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 10 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm
 • Potisni nastavak Rp 1 ¼, priključak za crevo, Ø 32 mm, R1
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 35 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 40 °C
 • Dužina kabla: 5 m
 • Slobodan sferni prolaz: 35 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-8min, S3 25%
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 44 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim rada uronjen i izronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 80 odn. 95 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Drain VC
Drain VC

Vrsta konstrukcije

Non-submersible pedestal pump with standard motor

Primena

Pumpanje otpadne vode

 • Sa čvrstim materijalima maks. Ø 5 mm odn. Ø 7 mm (VC 40)
 • Fluidi do 95 °C
 • Iz pumpnih šahtova
 • Sa kondenzatom
 • Iz podruma ugroženih od poplave

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 54
 • Temperatura medija: 3 - 95 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm odn. 7 mm
 • Potisni nastavak: R 1 odn. R 1½
Wilo-EMU FA (standardna varijanta)
EMU FA (standardna varijanta)

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump without cooling system for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Izronjen način rada: S1, S2-15 odn. S2-30 (zavisi od tipa)
 • Termički nadzor motora
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Sferni prolaz od 45 mm do 100 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-EMU KS
EMU KS

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230  V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja: 12,5 m
 • Temperatura fluida: 3…40 °C
 • Dužina kabla: 10 m/20 m
 • Slobodan sferni prolaz: 5…45 mm (zavisi od tipa)
 • Potisni nastavak: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (zavisi od tipa)
Wilo-Drain LP
Drain LP

Vrsta konstrukcije

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Primena

Pumpanje otpadne vode kod

 • Jezeraca
 • Prskanje/orošavanje bašti i zelenih površina
 • Mobilna odvodnja

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 44
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm
 • Priključak: Rp 1½
 • Maks. usisna visina: 6 m
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Vrsta konstrukcije

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Primena

Pumpanje zaprljane vode sa malo čvrstih materija za

 • Građevinske jame i bare
 • Prskanje/orošavanje bašti i zelenih površina
 • Odvođenje drenažne vode
 • Mobilna odvodnja

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 55
 • Temperatura medija: 3 ‐ 80 ° C
 • Slobodan sferni prolaz: 6 - 12 mm (zavisi od tipa)
 • Pneumatski priključak: R 1½ odn. Rp 2 ili Rp 3
 • Maks. usisna visina: 7,5 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 35 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 40 °C
 • Dužina kabla: 5 m
 • Slobodan sferni prolaz: 35 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 

TMR

TMR je pogodan za snižavanje nivoa vode na preostali nivo od 2 mm.

TMW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama i do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno kraći radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TMW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 3 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla u zavisnosti od tipa, 3 do 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Potisni priključak Rp 1 ¼
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-8min, S3 25%
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 44 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim rada uronjen i izronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 80 odn. 95 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja:TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 10 mm
 • Potisni nastavak: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW
Drain TS/TSW

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 • U domaćinstvima (voda iz mašina za pranje, ceđ)
 • Iz malih vodoskoka, fontana ili veštačkih potoka

 

TSW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno manji radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TSW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 10 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm
 • Potisni nastavak Rp 1 ¼, priključak za crevo, Ø 32 mm, R1
Wilo-Drain VC
Drain VC

Vrsta konstrukcije

Non-submersible pedestal pump with standard motor

Primena

Pumpanje otpadne vode

 • Sa čvrstim materijalima maks. Ø 5 mm odn. Ø 7 mm (VC 40)
 • Fluidi do 95 °C
 • Iz pumpnih šahtova
 • Sa kondenzatom
 • Iz podruma ugroženih od poplave

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 54
 • Temperatura medija: 3 - 95 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm odn. 7 mm
 • Potisni nastavak: R 1 odn. R 1½
Wilo-EMU FA (standardna varijanta)
EMU FA (standardna varijanta)

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump without cooling system for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Izronjen način rada: S1, S2-15 odn. S2-30 (zavisi od tipa)
 • Termički nadzor motora
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Sferni prolaz od 45 mm do 100 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-EMU KPR
EMU KPR

Vrsta konstrukcije

Axial pump submersible without cooling system for continuous duty in pipe chambers in the stationary wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater
 • Process water

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C, veće temperature na zahtev
 • Zaptivanje: U zavisnosti od motora, vrši se sa dva mehanička zaptivača ili zaptivnim katridžom
 • Slobodan sferni prolaz: 85 - 130 mm.
 • Kratko zajedničko vratilo pumpe/motora
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-EMU KS
EMU KS

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230  V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja: 12,5 m
 • Temperatura fluida: 3…40 °C
 • Dužina kabla: 10 m/20 m
 • Slobodan sferni prolaz: 5…45 mm (zavisi od tipa)
 • Potisni nastavak: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (zavisi od tipa)
Wilo-EMU polder pumpe
EMU polder pumpe

Vrsta konstrukcije

Multistage submersible pump as polder pump for vertical installation

Primena

 • Potable and process water from tanks or shallow bodies of water
 • Municipal water supply
 • Sprinkling and irrigation
 • Lowering the water level
 • Industrial applications
 • Utilisation of geothermal energy
 • Utilisation in offshore areas

Posebnosti / prednosti proizvoda

 • Potable and process water from tanks or shallow bodies of water
 • Municipal water supply
 • Sprinkling and irrigation
 • Lowering the water level
 • Industrial applications
 • Utilisation of geothermal energy
 • Utilisation in offshore areas

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Temperatura fluida: 20 °C, veće temperature na zahtev
 • Minimalni protok na spoljašnjem plaštu: Nije potrebno
 • Maks. sadržaj peska: 35 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 10/h
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Regulacioni opseg pretvarača frekvencije:

  • 2-polni: 25‐-50 Hz
  • 4-polni: 30‐-50 Hz

Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation, as well as for the stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada:S1
 • Izronjen način rada: S2-15 min; S3 10%
 • Klasa zaštite:IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C na 3 min.
 • Slobodan prolaz: 50 / 65 / 80 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as for stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada:S1
 • Izronjen način rada: S2‑30 min; S3 25%
 • Klasa zaštite:IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C na 3 min.
 • Slobodan prolaz: 50 / 65 / 80 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Vrsta konstrukcije

Solids diffuser

Primena

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Posebnosti / prednosti proizvoda

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Technical data

 • Količina protoka: 3300…4000 m³/h
 • Maks. dubina bazena: 3…8 m
 • Debljina sloja rastinja: 1,6…5,5 m
 • Udeo zapremine rastinja: 40…70 %
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Vrsta konstrukcije

Aeration system with tube, panel or disc diffusers

Primena

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Posebnosti / prednosti proizvoda

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Technical data

Tanjirasti ventilator

 • Spoljni prečnik: 280 mm
 • Prečnik membrane: 237 mm
 • Površina membrane: 0,044 m²
 • Iskorišćenje kiseonika: 6,5…8,5 %/m
 • Veličina mehurića: 1-3 mm
 • Gubitak pritiska: 22…43 mbar
 • Veličina priključka: 90 mm kod cevovoda od plastike, 88,9 mm kod cevovoda od nerđajućeg čelika
 • Maks. temperatura vazduha u postrojenju/tanjirastom ventilatoru: 100 °C

Područje udara*

 • Područje količine vazduha: 1-8 Nm³/h
 • Min. udar: 1,5 Nm³/h
 • Standardni udar: 4,0 Nm³/h
 • Maks. udar: 6,0 Nm³/h
 • Mogućnost kratkotrajnog udara (maks. 15 minuta) udara od 7,5 Nm³/h

*Vrednosti udara se odnose na normirane uslove: 0 °C i 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Vrsta konstrukcije

Submersible mixer for MUD applications

Primena

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Posebnosti / prednosti proizvoda

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 90 °C
 • Zupčasti prenosnik: 1-stepeni planetarni prenosnik
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Vrsta konstrukcije

Submersible mixer for biogas applications with 1- and 2-stage planetary gear

Primena

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 60 °C
 • Zupčasti prenosnik: 1-stepeni planetarni prenosnik (Sevio MIX) ili 2-stepeni planetarni prenosnik (Sevio FLOW)
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim rada uronjen i izronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 80 odn. 95 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Drain VC
Drain VC

Vrsta konstrukcije

Non-submersible pedestal pump with standard motor

Primena

Pumpanje otpadne vode

 • Sa čvrstim materijalima maks. Ø 5 mm odn. Ø 7 mm (VC 40)
 • Fluidi do 95 °C
 • Iz pumpnih šahtova
 • Sa kondenzatom
 • Iz podruma ugroženih od poplave

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 54
 • Temperatura medija: 3 - 95 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm odn. 7 mm
 • Potisni nastavak: R 1 odn. R 1½
Wilo-EMU KS
EMU KS

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230  V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja: 12,5 m
 • Temperatura fluida: 3…40 °C
 • Dužina kabla: 10 m/20 m
 • Slobodan sferni prolaz: 5…45 mm (zavisi od tipa)
 • Potisni nastavak: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (zavisi od tipa)
Wilo-EMU polder pumpe
EMU polder pumpe

Vrsta konstrukcije

Multistage submersible pump as polder pump for vertical installation

Primena

 • Potable and process water from tanks or shallow bodies of water
 • Municipal water supply
 • Sprinkling and irrigation
 • Lowering the water level
 • Industrial applications
 • Utilisation of geothermal energy
 • Utilisation in offshore areas

Posebnosti / prednosti proizvoda

 • Potable and process water from tanks or shallow bodies of water
 • Municipal water supply
 • Sprinkling and irrigation
 • Lowering the water level
 • Industrial applications
 • Utilisation of geothermal energy
 • Utilisation in offshore areas

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Temperatura fluida: 20 °C, veće temperature na zahtev
 • Minimalni protok na spoljašnjem plaštu: Nije potrebno
 • Maks. sadržaj peska: 35 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 10/h
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Regulacioni opseg pretvarača frekvencije:

  • 2-polni: 25‐-50 Hz
  • 4-polni: 30‐-50 Hz

Wilo-Drain LP
Drain LP

Vrsta konstrukcije

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Primena

Pumpanje otpadne vode kod

 • Jezeraca
 • Prskanje/orošavanje bašti i zelenih površina
 • Mobilna odvodnja

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 44
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm
 • Priključak: Rp 1½
 • Maks. usisna visina: 6 m
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Vrsta konstrukcije

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Primena

Pumpanje zaprljane vode sa malo čvrstih materija za

 • Građevinske jame i bare
 • Prskanje/orošavanje bašti i zelenih površina
 • Odvođenje drenažne vode
 • Mobilna odvodnja

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 55
 • Temperatura medija: 3 ‐ 80 ° C
 • Slobodan sferni prolaz: 6 - 12 mm (zavisi od tipa)
 • Pneumatski priključak: R 1½ odn. Rp 2 ili Rp 3
 • Maks. usisna visina: 7,5 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 35 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 40 °C
 • Dužina kabla: 5 m
 • Slobodan sferni prolaz: 35 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 

TMR

TMR je pogodan za snižavanje nivoa vode na preostali nivo od 2 mm.

TMW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama i do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno kraći radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TMW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 3 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla u zavisnosti od tipa, 3 do 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Potisni priključak Rp 1 ¼
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-8min, S3 25%
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 44 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim rada uronjen i izronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 80 odn. 95 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja:TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 10 mm
 • Potisni nastavak: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW
Drain TS/TSW

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 • U domaćinstvima (voda iz mašina za pranje, ceđ)
 • Iz malih vodoskoka, fontana ili veštačkih potoka

 

TSW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno manji radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TSW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 10 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm
 • Potisni nastavak Rp 1 ¼, priključak za crevo, Ø 32 mm, R1
Wilo-Drain VC
Drain VC

Vrsta konstrukcije

Non-submersible pedestal pump with standard motor

Primena

Pumpanje otpadne vode

 • Sa čvrstim materijalima maks. Ø 5 mm odn. Ø 7 mm (VC 40)
 • Fluidi do 95 °C
 • Iz pumpnih šahtova
 • Sa kondenzatom
 • Iz podruma ugroženih od poplave

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 54
 • Temperatura medija: 3 - 95 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm odn. 7 mm
 • Potisni nastavak: R 1 odn. R 1½
Wilo-EMU FA (standardna varijanta)
EMU FA (standardna varijanta)

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump without cooling system for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Izronjen način rada: S1, S2-15 odn. S2-30 (zavisi od tipa)
 • Termički nadzor motora
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Sferni prolaz od 45 mm do 100 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-EMU KPR
EMU KPR

Vrsta konstrukcije

Axial pump submersible without cooling system for continuous duty in pipe chambers in the stationary wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater
 • Process water

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C, veće temperature na zahtev
 • Zaptivanje: U zavisnosti od motora, vrši se sa dva mehanička zaptivača ili zaptivnim katridžom
 • Slobodan sferni prolaz: 85 - 130 mm.
 • Kratko zajedničko vratilo pumpe/motora
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-EMU KS
EMU KS

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230  V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja: 12,5 m
 • Temperatura fluida: 3…40 °C
 • Dužina kabla: 10 m/20 m
 • Slobodan sferni prolaz: 5…45 mm (zavisi od tipa)
 • Potisni nastavak: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (zavisi od tipa)
Wilo-EMU polder pumpe
EMU polder pumpe

Vrsta konstrukcije

Multistage submersible pump as polder pump for vertical installation

Primena

 • Potable and process water from tanks or shallow bodies of water
 • Municipal water supply
 • Sprinkling and irrigation
 • Lowering the water level
 • Industrial applications
 • Utilisation of geothermal energy
 • Utilisation in offshore areas

Posebnosti / prednosti proizvoda

 • Potable and process water from tanks or shallow bodies of water
 • Municipal water supply
 • Sprinkling and irrigation
 • Lowering the water level
 • Industrial applications
 • Utilisation of geothermal energy
 • Utilisation in offshore areas

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Temperatura fluida: 20 °C, veće temperature na zahtev
 • Minimalni protok na spoljašnjem plaštu: Nije potrebno
 • Maks. sadržaj peska: 35 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 10/h
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Regulacioni opseg pretvarača frekvencije:

  • 2-polni: 25‐-50 Hz
  • 4-polni: 30‐-50 Hz

Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation, as well as for the stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada:S1
 • Izronjen način rada: S2-15 min; S3 10%
 • Klasa zaštite:IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C na 3 min.
 • Slobodan prolaz: 50 / 65 / 80 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as for stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada:S1
 • Izronjen način rada: S2‑30 min; S3 25%
 • Klasa zaštite:IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C na 3 min.
 • Slobodan prolaz: 50 / 65 / 80 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Vrsta konstrukcije

Solids diffuser

Primena

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Posebnosti / prednosti proizvoda

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Technical data

 • Količina protoka: 3300…4000 m³/h
 • Maks. dubina bazena: 3…8 m
 • Debljina sloja rastinja: 1,6…5,5 m
 • Udeo zapremine rastinja: 40…70 %
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Vrsta konstrukcije

Aeration system with tube, panel or disc diffusers

Primena

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Posebnosti / prednosti proizvoda

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Technical data

Tanjirasti ventilator

 • Spoljni prečnik: 280 mm
 • Prečnik membrane: 237 mm
 • Površina membrane: 0,044 m²
 • Iskorišćenje kiseonika: 6,5…8,5 %/m
 • Veličina mehurića: 1-3 mm
 • Gubitak pritiska: 22…43 mbar
 • Veličina priključka: 90 mm kod cevovoda od plastike, 88,9 mm kod cevovoda od nerđajućeg čelika
 • Maks. temperatura vazduha u postrojenju/tanjirastom ventilatoru: 100 °C

Područje udara*

 • Područje količine vazduha: 1-8 Nm³/h
 • Min. udar: 1,5 Nm³/h
 • Standardni udar: 4,0 Nm³/h
 • Maks. udar: 6,0 Nm³/h
 • Mogućnost kratkotrajnog udara (maks. 15 minuta) udara od 7,5 Nm³/h

*Vrednosti udara se odnose na normirane uslove: 0 °C i 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Vrsta konstrukcije

Submersible mixer for MUD applications

Primena

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Posebnosti / prednosti proizvoda

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 90 °C
 • Zupčasti prenosnik: 1-stepeni planetarni prenosnik
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Vrsta konstrukcije

Submersible mixer for biogas applications with 1- and 2-stage planetary gear

Primena

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 60 °C
 • Zupčasti prenosnik: 1-stepeni planetarni prenosnik (Sevio MIX) ili 2-stepeni planetarni prenosnik (Sevio FLOW)
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Podelite s drugima

Odvodnjavanje, zaštita od poplava

Pioneering for You