Drenaža i otpadna voda

Podelite s drugima

Naši telefoni

+381 11 2853-258

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Naša lokacija

WILO Beograd d.o.o.

Tetovska 72
11000 Beograd

Sakupljanje i transport otpadne vode

U pogledu ekološke zaštite i očuvanja resursa važnu ulogu igra upravo sakupljanje i transport otpadnih voda. Stalni izazovi, kao što su porast sadržaja čvrstih materija u otpadnoj vodi što otežava radne uslove postrojenja, zahtevaju inovativna rešenja da bi se neprekidno poboljšavali procesi i proizvodi vezani za njih.

Wilo-Drain LP
Drain LP

Vrsta konstrukcije

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Primena

Pumpanje otpadne vode kod

 • Jezeraca
 • Prskanje/orošavanje bašti i zelenih površina
 • Mobilna odvodnja

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 44
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm
 • Priključak: Rp 1½
 • Maks. usisna visina: 6 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 35 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 40 °C
 • Dužina kabla: 5 m
 • Slobodan sferni prolaz: 35 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 

TMR

TMR je pogodan za snižavanje nivoa vode na preostali nivo od 2 mm.

TMW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama i do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno kraći radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TMW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 3 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla u zavisnosti od tipa, 3 do 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Potisni priključak Rp 1 ¼
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja:TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 10 mm
 • Potisni nastavak: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW
Drain TS/TSW

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 • U domaćinstvima (voda iz mašina za pranje, ceđ)
 • Iz malih vodoskoka, fontana ili veštačkih potoka

 

TSW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno manji radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TSW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 10 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm
 • Potisni nastavak Rp 1 ¼, priključak za crevo, Ø 32 mm, R1
Wilo-DrainLift Box
DrainLift Box

Vrsta konstrukcije

Small sewage lifting unit for concealed floor installation

Primena

Za podzemnu ugradnju, za drenažu objekata kao što su:

 • Prostorija sa rizikom od poplava
 • Ulazi u garažu
 • Podrumska stepeništa
 • Tuševa, lavaboa, mašina za pranje veša/posuđa

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Priključni mrežni kabl 10 m (5 m kod 40/10), sa utikačem sa zaštitnim kontaktom
 • Vrsta rada S3 -25%
 • Temperatura fluida maks. 35 °C, kod 32/8 i 32/11, u kratkotrajnom radu (3 min) 90 °C
 • Potisni priključak Ø 40 mm
 • Priključak dotoka 100 mm
 • Priključak za ispuštanje vazduha 100 mm
 • Klasa zaštite IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara 85 l
 • Uklopna zapremina 22 l, kod 40/10 30 l
Wilo-DrainLift M
DrainLift M

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i komercijalnih zgrada (npr. gostionica, robnih kuća, itd). Neprečišćena otpadna voda, koja prirodnim padom ne može da se dovede do kanalizacionog sistema, i otpadna voda iz toaleta, koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 se odvodi do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži naftna ulja ili supstance mora se prethodno tretirati uz pomoć hvatača ulja, odn. benzina, otpadna voda sa mastima uz pomoć hvatača masti, a otpadna voda sa peskom, uz pomoć hvatača peska. U slučajevima kada dotok prema uređaju za odvođenje otpadne vode tokom normalnog rada ne sme da bude prekinut, potrebno je opremiti uređaj za odvođenje otpadne vode sa dodatnim uređajem za transportovanje sa jednakim kapacitetom, a koji će se po potrebi samostalno uključivati (DIN EN 12050-1 A1).

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 = 1,3 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljačkog uređaja 4 m / kabel sa utikačem 1,5 m
 • Režim rada S3-15%, 80 sec
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno (3 min.) 60 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz 45 mm
 • Potisni priključak DN 80
 • Priključak dotoka DN 40 / DN 100 / DN 150
 • Odušni priključak DN 70
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 180 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara zavisi od tipa, 62 l do 115 l
 • Uklopna zapremina zavisno od tipa 24 l do 40l
Wilo-DrainLift S
DrainLift S

Vrsta konstrukcije

Compact sewage lifting unit as single pump system

Primena

Visoko kvalitetan uređaj za odvođenje otpadnih voda prema DIN EN 12050-1.

Za pumpanje neprečišćene otpadne vode, koja ne može da se odvede u kanalizacioni sistem prirodnim padom. Wilo‐DrainLift S ispunjava propise DIN EN 12050-1 kao i DIN EN 12056. Minimalne dimenzije, u kombinaciji sa prostorno optimizovanom površinom za postavljanje omogućavaju višestrane mogućnosti primene kod:

 • Naknadne ugradnje tuševa, toaleta, sauna itd.
 • Opremanja toaleta u stanovima u suterenu
 • Proširivanja/renoviranja stanova i zgrada
 • Inovativno spajanje različitih mogućnosti instalacije uređaja za odvođenje otpadne vode u jedan uređaj, kao npr.:

  • Direktan priključak na WC šolju
  • Odvođenje vode iz jedne prostorije
  • Instalacija ispred zida/ugradnja u zid

Pogodno za sledeće vrste instalacija:

Kao običnan uređaj za odvođenje otpadnih voda, za priključivanje zidnog ili stojećeg WC-a ili za kompletno odvođenje vode iz prostorije. Zbog kompaktnih dimenzija postrojenja neophodan je samo minimalan prostor.
U kombinaciji sa montažom ispred zida / na zid kao uređaj za odvođenje otpadnih voda, povezan sa običnim sistemima za instalaciju ispred zida, u zid kao i na profile sa nosačima.

Napomena:

Posle postavljanja pločica, mora da bude moguće slobodno postavljanje i skidanje uređaja. Poštujte uputstva za postavljanje i dodatnu opremu.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 1,1 do 1,25 kW
 • Dužina kabla od sistema do upravljačkog uređaja/utikača, 4 m
 • Režim rada S3-15%, 120 s
 • Maks. temperatura fluida 35 °C, kratkotrajno 60 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz 40 mm
 • Potisni priključak DN 80
 • Priključak dovoda DN 40 / DN 100
 • Odušni priključak DN 70
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 180 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara 45 l
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
DrainLift WS 40 Basic

Vrsta konstrukcije

Pump chamber made of plastic with integrated pump as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Primena

Wilo‐DrainLift WS 40 je prema EN 12050-2 automatski uređaj za odvođenje zaprljane vode bez fekalija iz ispusta u zgradama koji se nalaze ispod nivoa vraćanja vode, osiguran od povratnog toka. Uređaj možete da instalirate kako u zgradama, tako i izvan njih, kao plastični šaht u zemlji. Uređaj je najpodesniji za primene sa sezonskom pojavom otpadne vode (kao npr. u kampovima, vikendicama…) ili u regionima sa malim dubinama mraza.

Integrisana pumpa

TC 40

Za grubo zaprljane fluide; slobodan sferni prolaz, 40 mm

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-HiDrainlift 3
HiDrainlift 3

Vrsta konstrukcije

Small sewage lifting unit for floor-mounted installation

Primena

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Technical data

Wilo-HiSewlift 3
HiSewlift 3

Vrsta konstrukcije

Small sewage lifting unit with macerator

Primena

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Technical data

Wilo-Drain MTC
Drain MTC

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump with external macerator for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz (samo MTC 40) i 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2‑15 min. odn. S3 30%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Maks. dubina uranjanja: 10 m odn. 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 35 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 40 °C
 • Dužina kabla: 5 m
 • Slobodan sferni prolaz: 35 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TMT/TMC
Drain TMT/TMC

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Za industrijsku i komunalnu primenu, npr. za kondenzat, vruću vodu i agresivne fluide.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja: TMT 32: 7 m; TMC 32: 5 m; TMC 40: 5 m
 • Temperatura fluida: uronjeno = 3 - 95 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 9 mm
 • Potisni nastavak: TMT 32…: G 1¼; TMC 32…: Rp 1¼; TMC 40: Rp 1½
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-8min, S3 25%
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 44 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim rada uronjen i izronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 80 odn. 95 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Vrsta konstrukcije

Pump chamber made of plastic as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Primena

Wilo‐DrainLift WS 40-50 je prema EN 12050 automatski uređaj za odvođenje otpadne vode sa ili bez fekalija (zavisi od tipa) iz ispusta u objektima koji se nalaze ispod nivoa vraćanja vode, osiguran od povratnog toka.

Uređaj možete da instalirate kako u zgradama, tako i izvan njih, kao plastični šaht u zemlji. Uređaj je najpodesaniji za primene sa sezonskom pojavom zaprljane vode (kao na kampovima, vikendicama…), u regionima sa malim dubinama mraza ili u odvođenju vode pod pritiskom.

Prilikom korišćenja uređaja za odvođenje otpadne vode sa mehanizmom za usitnjavanje u zgradama, sa potisne strane mogu da se koriste i manji prečnici cevovoda veličine od DN 40 (prema DIN EN 12050‐-1). To omogućava fleksibilnu i povoljnu kompletnu instalaciju.

Primenjive pumpe

TP 50/TP 65

 • Za grubo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 44 mm
 • Sa Ex odobrenjem u skladu sa ATEX (TP65, zavisi od tipa)
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

 

MTS 40

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Patentirani unutrašnji mehanizam za usitnjavanje
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Trofazna verzija sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Vrsta konstrukcije

Plastic pump chamber for insertion into the ground

Primena

Wilo-DrainLift WS 900/1100 je šaht sa jednom/dve pumpe za pumpanje zaprljane i otpadne vode u građevinskoj tehnici, iz prostorija i površina ispod nivoa vraćanja vode (EN 752). Podesan je kao pumpna stanica u šahtu, spreman za priključenje, u svrhu odvođenja vode pod pritiskom i kao pumpna stanica za drenažu pod pritiskom. WS 900/1100 se postavlja van zgrada u zemlju. On je, za svakog projektanta i izvođača radova, rešenje koje štedi vreme, troškove, a jednostavan je za montažu.

Primenjivi tipovi pumpe

TS 40

 • Za malo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 10 mm
 • Bez EX odobrenja
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl

 

TP 50/TP 65

 • Za grubo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 44 mm
 • Sa Ex odobrenjem u skladu sa ATEX (TP65, zavisi od tipa)
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • 50 odn. 65 mm slobodnog sfernog prolaza
 • Bez EX odobrenja
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • 50 odn. 65 mm slobodnog sfernog prolaza
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • slobodan sferni prolaz, 80 mm
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Trofazni motor
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1
 • Može da se instalira samo u stanicama sa jednom pumpom!

 

MTC 32

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Spoljni mehanizam za usitnjavanje
 • Na raspolaganju sa i bez EX odobrenja u skladu sa ATEX-om
 • Za napore do 50 m
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Patentirani unutrašnji mehanizam za usitnjavanje
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Trofazna verzija sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-DrainLift XL
DrainLift XL

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as double-pump system

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i komercijalnih zgrada (npr. gostionica, robnih kuća, itd). Neprečišćena otpadna voda, koja prirodnim padom ne može da se dovede do kanalizacionog sistema i otpadna voda iz toaleta, koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 odvode se do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži naftna ulja ili supstance mora se prethodno tretirati uz pomoć hvatača ulja, odn. benzina, otpadna voda sa mastima uz pomoć hvatača masti, a otpadna voda sa peskom, uz pomoć hvatača peska. U slučajevima kada dotok prema uređaju za odvođenje otpadne vode tokom normalnog rada ne sme da bude prekinut, potrebno je opremiti uređaj za odvođenje otpadne vode sa dodatnim uređajem za transportovanje sa jednakim kapacitetom, a koji će se po potrebi samostalno uključivati (DIN EN 12050-1 A1).

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 3 do 5,3 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljačkog uređaja 4 m / kabel sa utikačem 1,5 m
 • Vrsta rada S1 / S3 60%
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno 60 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz 40 mm
 • Potisni priključak DN 80
 • Priključak dovoda DN 100 / DN 150
 • Odušni priključak DN 70
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 700 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara 380 l
 • Uklopna zapremina 260 l
Wilo-DrainLift XXL
DrainLift XXL

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as double-pump system with two separate, dry-mounted pumps

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i komercijalnih zgrada (npr. restorana, robnih kuća itd). Neprečišćena otpadna voda koja ne može prirodnim padom da se dovede do kanalizacionog sistema, i otpadna voda iz toaleta koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode se prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 odvodi do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži naftna ulja ili supstance mora se prethodno tretirati uz pomoć hvatača ulja, odn. benzina, otpadna voda sa mastima uz pomoć hvatača masti, a otpadna voda sa peskom, uz pomoć hvatača peska.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 2,3 do 10,0 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljački uređaj 10 m
 • Vrsta rada S1, S3
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno 65 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz u zavisnosti od tipa, 78 mm do 95 mm
 • Potisni priključak u zavisnosti od tipa DN 80 / DN 100
 • Priključak dotoka 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Odušni priključak DN 70 mm
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 700 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 68
 • Bruto zapremina rezervoara 400/800 l
 • Uklopna zapremina 200/400 l
Wilo-EMU FA (standardna varijanta)
EMU FA (standardna varijanta)

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump without cooling system for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Izronjen način rada: S1, S2-15 odn. S2-30 (zavisi od tipa)
 • Termički nadzor motora
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Sferni prolaz od 45 mm do 100 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump with macerator for intermittent duty and continuous duty, for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-15 min/S2-30 min; S3 10%/S3 25% (u zavisnosti od motora)
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 … 40 °C, maks. 60 °C za 3 min.
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-RexaLift FIT L
RexaLift FIT L

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i poslovnih objekata (npr. restorana, robnih kuća, itd). Neprečišćena otpadna voda, koja prirodnim padom ne može da se dovede do kanalizacionog sistema i otpadna voda iz toaleta, koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 odvodi se do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži mineralna ulja ili eksplozivne primese mora da se odvodi preko separatora ulja, odn. separatora benzina, masna otpadna voda preko separatora ulja, a otpadna voda sa peskom preko hvatača peska. U slučajevima kada dotok ka uređaju za odvođenje otpadne vode tokom normalnog rada ne sme da bude prekinut, uređaj za odvođenje otpadne vode opremi mora da bude opremljen dodatnim uređajem za pumpanje (RexaLift FIT L2) istog kapaciteta, koji će po potrebi da se uključuje samostalno (DIN EN 12050-1 A1).

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja električne energije P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Dužina kabla od postrojenja do upravljačkog uređaja/utikača 4/1,5 m
 • Način rada: S3-10%, 120 s
 • Temperatura fluida: 3 °C … 40 °C, kratkotrajno: 60 °C za maks. 3 min.
 • Temperatura okoline: 3 °C … 40 °C
 • Bruto zapremina rezervoara:
  • Instalacija sa jednom pumpom: 115 l
  • Sistem sa dupleks pumpom: 140 l

 • Uklopna zapremina:
  • Instalacija sa jednom pumpom: 35 l
  • Sistem sa dupleks pumpom: 50 l

 • Priključak pritiska: DN 80
 • Priključak dotoka: DN 50/DN 100/DN 150
 • Priključak za odzračivanje: DN 70
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Min. visina dotoka (od dna do sredine dotoka): 180 mm
 • Klasa zaštite uređaja za odvođenje otpadne vode: IP67
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja: IP54
Wilo-Drain LP
Drain LP

Vrsta konstrukcije

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Primena

Pumpanje otpadne vode kod

 • Jezeraca
 • Prskanje/orošavanje bašti i zelenih površina
 • Mobilna odvodnja

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 44
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm
 • Priključak: Rp 1½
 • Maks. usisna visina: 6 m
Wilo-Drain MTC
Drain MTC

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump with external macerator for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz (samo MTC 40) i 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2‑15 min. odn. S3 30%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Maks. dubina uranjanja: 10 m odn. 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 35 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 40 °C
 • Dužina kabla: 5 m
 • Slobodan sferni prolaz: 35 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 

TMR

TMR je pogodan za snižavanje nivoa vode na preostali nivo od 2 mm.

TMW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama i do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno kraći radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TMW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 3 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla u zavisnosti od tipa, 3 do 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Potisni priključak Rp 1 ¼
Wilo-Drain TMT/TMC
Drain TMT/TMC

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Za industrijsku i komunalnu primenu, npr. za kondenzat, vruću vodu i agresivne fluide.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja: TMT 32: 7 m; TMC 32: 5 m; TMC 40: 5 m
 • Temperatura fluida: uronjeno = 3 - 95 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 9 mm
 • Potisni nastavak: TMT 32…: G 1¼; TMC 32…: Rp 1¼; TMC 40: Rp 1½
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-8min, S3 25%
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 44 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim rada uronjen i izronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 80 odn. 95 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja:TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 10 mm
 • Potisni nastavak: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW
Drain TS/TSW

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 • U domaćinstvima (voda iz mašina za pranje, ceđ)
 • Iz malih vodoskoka, fontana ili veštačkih potoka

 

TSW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno manji radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TSW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 10 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm
 • Potisni nastavak Rp 1 ¼, priključak za crevo, Ø 32 mm, R1
Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Vrsta konstrukcije

Pump chamber made of plastic as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Primena

Wilo‐DrainLift WS 40-50 je prema EN 12050 automatski uređaj za odvođenje otpadne vode sa ili bez fekalija (zavisi od tipa) iz ispusta u objektima koji se nalaze ispod nivoa vraćanja vode, osiguran od povratnog toka.

Uređaj možete da instalirate kako u zgradama, tako i izvan njih, kao plastični šaht u zemlji. Uređaj je najpodesaniji za primene sa sezonskom pojavom zaprljane vode (kao na kampovima, vikendicama…), u regionima sa malim dubinama mraza ili u odvođenju vode pod pritiskom.

Prilikom korišćenja uređaja za odvođenje otpadne vode sa mehanizmom za usitnjavanje u zgradama, sa potisne strane mogu da se koriste i manji prečnici cevovoda veličine od DN 40 (prema DIN EN 12050‐-1). To omogućava fleksibilnu i povoljnu kompletnu instalaciju.

Primenjive pumpe

TP 50/TP 65

 • Za grubo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 44 mm
 • Sa Ex odobrenjem u skladu sa ATEX (TP65, zavisi od tipa)
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

 

MTS 40

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Patentirani unutrašnji mehanizam za usitnjavanje
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Trofazna verzija sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Vrsta konstrukcije

Plastic pump chamber for insertion into the ground

Primena

Wilo-DrainLift WS 900/1100 je šaht sa jednom/dve pumpe za pumpanje zaprljane i otpadne vode u građevinskoj tehnici, iz prostorija i površina ispod nivoa vraćanja vode (EN 752). Podesan je kao pumpna stanica u šahtu, spreman za priključenje, u svrhu odvođenja vode pod pritiskom i kao pumpna stanica za drenažu pod pritiskom. WS 900/1100 se postavlja van zgrada u zemlju. On je, za svakog projektanta i izvođača radova, rešenje koje štedi vreme, troškove, a jednostavan je za montažu.

Primenjivi tipovi pumpe

TS 40

 • Za malo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 10 mm
 • Bez EX odobrenja
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl

 

TP 50/TP 65

 • Za grubo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 44 mm
 • Sa Ex odobrenjem u skladu sa ATEX (TP65, zavisi od tipa)
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • 50 odn. 65 mm slobodnog sfernog prolaza
 • Bez EX odobrenja
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • 50 odn. 65 mm slobodnog sfernog prolaza
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • slobodan sferni prolaz, 80 mm
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Trofazni motor
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1
 • Može da se instalira samo u stanicama sa jednom pumpom!

 

MTC 32

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Spoljni mehanizam za usitnjavanje
 • Na raspolaganju sa i bez EX odobrenja u skladu sa ATEX-om
 • Za napore do 50 m
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Patentirani unutrašnji mehanizam za usitnjavanje
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Trofazna verzija sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-EMU FA (standardna varijanta)
EMU FA (standardna varijanta)

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump without cooling system for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Izronjen način rada: S1, S2-15 odn. S2-30 (zavisi od tipa)
 • Termički nadzor motora
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Sferni prolaz od 45 mm do 100 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-EMU FA...RF
EMU FA...RF

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump made of cast stainless steel without cooling system for continuous duty in stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C, veće temperature na zahtev
 • Zaptivanje: U zavisnosti od motora, vrši se sa dva mehanička zaptivača ili zaptivnim katridžom
 • Slobodan sferni prolaz: 35 - 45 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-EMU FA...WR
EMU FA...WR

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump with mechanical stirring apparatus for continuous duty for stationary wet well installation.

Primena

Pumping of highly abrasive and faeces-containing sewage without long-fibre components

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of highly abrasive and faeces-containing sewage without long-fibre components

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Uronjen način rada sa samorashladnim motorom: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C, veće temperature na zahtev
 • Zaptivanje: U zavisnosti od motora vrši se zaptivnim prstenom vratila i mehaničkim zaptivačem, sa dva mehanička zaptivača ili zaptivnim katridžom
 • Slobodan sferni prolaz: 23 - 58 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump with macerator for intermittent duty and continuous duty, for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-15 min/S2-30 min; S3 10%/S3 25% (u zavisnosti od motora)
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 … 40 °C, maks. 60 °C za 3 min.
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation, as well as for the stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada:S1
 • Izronjen način rada: S2-15 min; S3 10%
 • Klasa zaštite:IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C na 3 min.
 • Slobodan prolaz: 50 / 65 / 80 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as for stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada:S1
 • Izronjen način rada: S2‑30 min; S3 25%
 • Klasa zaštite:IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C na 3 min.
 • Slobodan prolaz: 50 / 65 / 80 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Vrsta konstrukcije

Solids diffuser

Primena

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Posebnosti / prednosti proizvoda

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Technical data

 • Količina protoka: 3300…4000 m³/h
 • Maks. dubina bazena: 3…8 m
 • Debljina sloja rastinja: 1,6…5,5 m
 • Udeo zapremine rastinja: 40…70 %
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Vrsta konstrukcije

Aeration system with tube, panel or disc diffusers

Primena

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Posebnosti / prednosti proizvoda

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Technical data

Tanjirasti ventilator

 • Spoljni prečnik: 280 mm
 • Prečnik membrane: 237 mm
 • Površina membrane: 0,044 m²
 • Iskorišćenje kiseonika: 6,5…8,5 %/m
 • Veličina mehurića: 1-3 mm
 • Gubitak pritiska: 22…43 mbar
 • Veličina priključka: 90 mm kod cevovoda od plastike, 88,9 mm kod cevovoda od nerđajućeg čelika
 • Maks. temperatura vazduha u postrojenju/tanjirastom ventilatoru: 100 °C

Područje udara*

 • Područje količine vazduha: 1-8 Nm³/h
 • Min. udar: 1,5 Nm³/h
 • Standardni udar: 4,0 Nm³/h
 • Maks. udar: 6,0 Nm³/h
 • Mogućnost kratkotrajnog udara (maks. 15 minuta) udara od 7,5 Nm³/h

*Vrednosti udara se odnose na normirane uslove: 0 °C i 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Vrsta konstrukcije

Submersible mixer for MUD applications

Primena

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Posebnosti / prednosti proizvoda

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 90 °C
 • Zupčasti prenosnik: 1-stepeni planetarni prenosnik
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Vrsta konstrukcije

Submersible mixer for biogas applications with 1- and 2-stage planetary gear

Primena

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 60 °C
 • Zupčasti prenosnik: 1-stepeni planetarni prenosnik (Sevio MIX) ili 2-stepeni planetarni prenosnik (Sevio FLOW)
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Drain TMT/TMC
Drain TMT/TMC

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Za industrijsku i komunalnu primenu, npr. za kondenzat, vruću vodu i agresivne fluide.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja: TMT 32: 7 m; TMC 32: 5 m; TMC 40: 5 m
 • Temperatura fluida: uronjeno = 3 - 95 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 9 mm
 • Potisni nastavak: TMT 32…: G 1¼; TMC 32…: Rp 1¼; TMC 40: Rp 1½
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim rada uronjen i izronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 80 odn. 95 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-DrainLift M
DrainLift M

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i komercijalnih zgrada (npr. gostionica, robnih kuća, itd). Neprečišćena otpadna voda, koja prirodnim padom ne može da se dovede do kanalizacionog sistema, i otpadna voda iz toaleta, koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 se odvodi do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži naftna ulja ili supstance mora se prethodno tretirati uz pomoć hvatača ulja, odn. benzina, otpadna voda sa mastima uz pomoć hvatača masti, a otpadna voda sa peskom, uz pomoć hvatača peska. U slučajevima kada dotok prema uređaju za odvođenje otpadne vode tokom normalnog rada ne sme da bude prekinut, potrebno je opremiti uređaj za odvođenje otpadne vode sa dodatnim uređajem za transportovanje sa jednakim kapacitetom, a koji će se po potrebi samostalno uključivati (DIN EN 12050-1 A1).

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 = 1,3 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljačkog uređaja 4 m / kabel sa utikačem 1,5 m
 • Režim rada S3-15%, 80 sec
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno (3 min.) 60 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz 45 mm
 • Potisni priključak DN 80
 • Priključak dotoka DN 40 / DN 100 / DN 150
 • Odušni priključak DN 70
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 180 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara zavisi od tipa, 62 l do 115 l
 • Uklopna zapremina zavisno od tipa 24 l do 40l
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
DrainLift WS 40 Basic

Vrsta konstrukcije

Pump chamber made of plastic with integrated pump as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Primena

Wilo‐DrainLift WS 40 je prema EN 12050-2 automatski uređaj za odvođenje zaprljane vode bez fekalija iz ispusta u zgradama koji se nalaze ispod nivoa vraćanja vode, osiguran od povratnog toka. Uređaj možete da instalirate kako u zgradama, tako i izvan njih, kao plastični šaht u zemlji. Uređaj je najpodesniji za primene sa sezonskom pojavom otpadne vode (kao npr. u kampovima, vikendicama…) ili u regionima sa malim dubinama mraza.

Integrisana pumpa

TC 40

Za grubo zaprljane fluide; slobodan sferni prolaz, 40 mm

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Vrsta konstrukcije

Pump chamber made of plastic as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Primena

Wilo‐DrainLift WS 40-50 je prema EN 12050 automatski uređaj za odvođenje otpadne vode sa ili bez fekalija (zavisi od tipa) iz ispusta u objektima koji se nalaze ispod nivoa vraćanja vode, osiguran od povratnog toka.

Uređaj možete da instalirate kako u zgradama, tako i izvan njih, kao plastični šaht u zemlji. Uređaj je najpodesaniji za primene sa sezonskom pojavom zaprljane vode (kao na kampovima, vikendicama…), u regionima sa malim dubinama mraza ili u odvođenju vode pod pritiskom.

Prilikom korišćenja uređaja za odvođenje otpadne vode sa mehanizmom za usitnjavanje u zgradama, sa potisne strane mogu da se koriste i manji prečnici cevovoda veličine od DN 40 (prema DIN EN 12050‐-1). To omogućava fleksibilnu i povoljnu kompletnu instalaciju.

Primenjive pumpe

TP 50/TP 65

 • Za grubo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 44 mm
 • Sa Ex odobrenjem u skladu sa ATEX (TP65, zavisi od tipa)
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

 

MTS 40

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Patentirani unutrašnji mehanizam za usitnjavanje
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Trofazna verzija sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Vrsta konstrukcije

Plastic pump chamber for insertion into the ground

Primena

Wilo-DrainLift WS 900/1100 je šaht sa jednom/dve pumpe za pumpanje zaprljane i otpadne vode u građevinskoj tehnici, iz prostorija i površina ispod nivoa vraćanja vode (EN 752). Podesan je kao pumpna stanica u šahtu, spreman za priključenje, u svrhu odvođenja vode pod pritiskom i kao pumpna stanica za drenažu pod pritiskom. WS 900/1100 se postavlja van zgrada u zemlju. On je, za svakog projektanta i izvođača radova, rešenje koje štedi vreme, troškove, a jednostavan je za montažu.

Primenjivi tipovi pumpe

TS 40

 • Za malo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 10 mm
 • Bez EX odobrenja
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl

 

TP 50/TP 65

 • Za grubo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 44 mm
 • Sa Ex odobrenjem u skladu sa ATEX (TP65, zavisi od tipa)
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • 50 odn. 65 mm slobodnog sfernog prolaza
 • Bez EX odobrenja
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • 50 odn. 65 mm slobodnog sfernog prolaza
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • slobodan sferni prolaz, 80 mm
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Trofazni motor
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1
 • Može da se instalira samo u stanicama sa jednom pumpom!

 

MTC 32

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Spoljni mehanizam za usitnjavanje
 • Na raspolaganju sa i bez EX odobrenja u skladu sa ATEX-om
 • Za napore do 50 m
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Patentirani unutrašnji mehanizam za usitnjavanje
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Trofazna verzija sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-DrainLift XL
DrainLift XL

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as double-pump system

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i komercijalnih zgrada (npr. gostionica, robnih kuća, itd). Neprečišćena otpadna voda, koja prirodnim padom ne može da se dovede do kanalizacionog sistema i otpadna voda iz toaleta, koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 odvode se do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži naftna ulja ili supstance mora se prethodno tretirati uz pomoć hvatača ulja, odn. benzina, otpadna voda sa mastima uz pomoć hvatača masti, a otpadna voda sa peskom, uz pomoć hvatača peska. U slučajevima kada dotok prema uređaju za odvođenje otpadne vode tokom normalnog rada ne sme da bude prekinut, potrebno je opremiti uređaj za odvođenje otpadne vode sa dodatnim uređajem za transportovanje sa jednakim kapacitetom, a koji će se po potrebi samostalno uključivati (DIN EN 12050-1 A1).

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 3 do 5,3 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljačkog uređaja 4 m / kabel sa utikačem 1,5 m
 • Vrsta rada S1 / S3 60%
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno 60 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz 40 mm
 • Potisni priključak DN 80
 • Priključak dovoda DN 100 / DN 150
 • Odušni priključak DN 70
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 700 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara 380 l
 • Uklopna zapremina 260 l
Wilo-DrainLift XXL
DrainLift XXL

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as double-pump system with two separate, dry-mounted pumps

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i komercijalnih zgrada (npr. restorana, robnih kuća itd). Neprečišćena otpadna voda koja ne može prirodnim padom da se dovede do kanalizacionog sistema, i otpadna voda iz toaleta koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode se prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 odvodi do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži naftna ulja ili supstance mora se prethodno tretirati uz pomoć hvatača ulja, odn. benzina, otpadna voda sa mastima uz pomoć hvatača masti, a otpadna voda sa peskom, uz pomoć hvatača peska.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 2,3 do 10,0 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljački uređaj 10 m
 • Vrsta rada S1, S3
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno 65 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz u zavisnosti od tipa, 78 mm do 95 mm
 • Potisni priključak u zavisnosti od tipa DN 80 / DN 100
 • Priključak dotoka 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Odušni priključak DN 70 mm
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 700 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 68
 • Bruto zapremina rezervoara 400/800 l
 • Uklopna zapremina 200/400 l
Wilo-EMU FA...RF
EMU FA...RF

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump made of cast stainless steel without cooling system for continuous duty in stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C, veće temperature na zahtev
 • Zaptivanje: U zavisnosti od motora, vrši se sa dva mehanička zaptivača ili zaptivnim katridžom
 • Slobodan sferni prolaz: 35 - 45 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump with macerator for intermittent duty and continuous duty, for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-15 min/S2-30 min; S3 10%/S3 25% (u zavisnosti od motora)
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 … 40 °C, maks. 60 °C za 3 min.
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-RexaLift FIT L
RexaLift FIT L

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i poslovnih objekata (npr. restorana, robnih kuća, itd). Neprečišćena otpadna voda, koja prirodnim padom ne može da se dovede do kanalizacionog sistema i otpadna voda iz toaleta, koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 odvodi se do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži mineralna ulja ili eksplozivne primese mora da se odvodi preko separatora ulja, odn. separatora benzina, masna otpadna voda preko separatora ulja, a otpadna voda sa peskom preko hvatača peska. U slučajevima kada dotok ka uređaju za odvođenje otpadne vode tokom normalnog rada ne sme da bude prekinut, uređaj za odvođenje otpadne vode opremi mora da bude opremljen dodatnim uređajem za pumpanje (RexaLift FIT L2) istog kapaciteta, koji će po potrebi da se uključuje samostalno (DIN EN 12050-1 A1).

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja električne energije P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Dužina kabla od postrojenja do upravljačkog uređaja/utikača 4/1,5 m
 • Način rada: S3-10%, 120 s
 • Temperatura fluida: 3 °C … 40 °C, kratkotrajno: 60 °C za maks. 3 min.
 • Temperatura okoline: 3 °C … 40 °C
 • Bruto zapremina rezervoara:
  • Instalacija sa jednom pumpom: 115 l
  • Sistem sa dupleks pumpom: 140 l

 • Uklopna zapremina:
  • Instalacija sa jednom pumpom: 35 l
  • Sistem sa dupleks pumpom: 50 l

 • Priključak pritiska: DN 80
 • Priključak dotoka: DN 50/DN 100/DN 150
 • Priključak za odzračivanje: DN 70
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Min. visina dotoka (od dna do sredine dotoka): 180 mm
 • Klasa zaštite uređaja za odvođenje otpadne vode: IP67
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja: IP54
Wilo-Drain LP
Drain LP

Vrsta konstrukcije

Self-priming drainage pump with standard motor for dry well installation

Primena

Pumpanje otpadne vode kod

 • Jezeraca
 • Prskanje/orošavanje bašti i zelenih površina
 • Mobilna odvodnja

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 44
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Slobodan sferni prolaz: 5 mm
 • Priključak: Rp 1½
 • Maks. usisna visina: 6 m
Wilo-Drain MTC
Drain MTC

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump with external macerator for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz (samo MTC 40) i 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2‑15 min. odn. S3 30%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Maks. dubina uranjanja: 10 m odn. 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 35 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 ili S3 25%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: B
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 ‐ 40 °C
 • Dužina kabla: 5 m
 • Slobodan sferni prolaz: 35 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 

TMR

TMR je pogodan za snižavanje nivoa vode na preostali nivo od 2 mm.

TMW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama i do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno kraći radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TMW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 3 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla u zavisnosti od tipa, 3 do 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Potisni priključak Rp 1 ¼
Wilo-Drain TMT/TMC
Drain TMT/TMC

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Za industrijsku i komunalnu primenu, npr. za kondenzat, vruću vodu i agresivne fluide.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja: TMT 32: 7 m; TMC 32: 5 m; TMC 40: 5 m
 • Temperatura fluida: uronjeno = 3 - 95 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 9 mm
 • Potisni nastavak: TMT 32…: G 1¼; TMC 32…: Rp 1¼; TMC 40: Rp 1½
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-8min, S3 25%
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Termički nadzor namotaja
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 44 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim rada uronjen i izronjen: S1
 • Vrsta zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz: 80 odn. 95 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. dubina uranjanja:TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Temperatura medija: 3 ‐ 35 ° C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Slobodan sferni prolaz: 10 mm
 • Potisni nastavak: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW
Drain TS/TSW

Vrsta konstrukcije

Submersible drainage pump

Primena

 • Za pumpanje čiste i blago zaprljane vode

  • Iz rezervoara, šahtova i jama
  • Kod prelivanja i plavljenja
  • Za ispumpavanje vode iz podrumskih stepeništa i podrumskih prostorija

 • U domaćinstvima (voda iz mašina za pranje, ceđ)
 • Iz malih vodoskoka, fontana ili veštačkih potoka

 

TSW

Uronjive pumpe, koje se koriste u sabirnim jamama do kojih, između ostalog, dotiče i voda iz mašina za pranje, sapunjava voda iz lavaboa i tuševa, imaju znatno manji radni vek zbog suspendovanih materija. Te suspendovane materije mogu da se natalože u pumpni šaht i da doprinesu stvaranju neugodnih mirisa i mulja.

Wilo‐Drain TSW 32 sprečava taloženje tih suspendovanih materija zahvaljujući vrtložniku i transportuje ih zajedno sa fluidom. Time se smanjuju troškovi i vreme potrebno za redovno čišćenje šahta. Problem uklanjanja mulja se svodi na minimum, a uvažavaju se i higijenske odredbe za zaštitu na radu prilikom čišćenja.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 10 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm
 • Potisni nastavak Rp 1 ¼, priključak za crevo, Ø 32 mm, R1
Wilo-DrainLift Box
DrainLift Box

Vrsta konstrukcije

Small sewage lifting unit for concealed floor installation

Primena

Za podzemnu ugradnju, za drenažu objekata kao što su:

 • Prostorija sa rizikom od poplava
 • Ulazi u garažu
 • Podrumska stepeništa
 • Tuševa, lavaboa, mašina za pranje veša/posuđa

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Priključni mrežni kabl 10 m (5 m kod 40/10), sa utikačem sa zaštitnim kontaktom
 • Vrsta rada S3 -25%
 • Temperatura fluida maks. 35 °C, kod 32/8 i 32/11, u kratkotrajnom radu (3 min) 90 °C
 • Potisni priključak Ø 40 mm
 • Priključak dotoka 100 mm
 • Priključak za ispuštanje vazduha 100 mm
 • Klasa zaštite IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara 85 l
 • Uklopna zapremina 22 l, kod 40/10 30 l
Wilo-DrainLift M
DrainLift M

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i komercijalnih zgrada (npr. gostionica, robnih kuća, itd). Neprečišćena otpadna voda, koja prirodnim padom ne može da se dovede do kanalizacionog sistema, i otpadna voda iz toaleta, koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 se odvodi do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži naftna ulja ili supstance mora se prethodno tretirati uz pomoć hvatača ulja, odn. benzina, otpadna voda sa mastima uz pomoć hvatača masti, a otpadna voda sa peskom, uz pomoć hvatača peska. U slučajevima kada dotok prema uređaju za odvođenje otpadne vode tokom normalnog rada ne sme da bude prekinut, potrebno je opremiti uređaj za odvođenje otpadne vode sa dodatnim uređajem za transportovanje sa jednakim kapacitetom, a koji će se po potrebi samostalno uključivati (DIN EN 12050-1 A1).

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 = 1,3 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljačkog uređaja 4 m / kabel sa utikačem 1,5 m
 • Režim rada S3-15%, 80 sec
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno (3 min.) 60 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz 45 mm
 • Potisni priključak DN 80
 • Priključak dotoka DN 40 / DN 100 / DN 150
 • Odušni priključak DN 70
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 180 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara zavisi od tipa, 62 l do 115 l
 • Uklopna zapremina zavisno od tipa 24 l do 40l
Wilo-DrainLift S
DrainLift S

Vrsta konstrukcije

Compact sewage lifting unit as single pump system

Primena

Visoko kvalitetan uređaj za odvođenje otpadnih voda prema DIN EN 12050-1.

Za pumpanje neprečišćene otpadne vode, koja ne može da se odvede u kanalizacioni sistem prirodnim padom. Wilo‐DrainLift S ispunjava propise DIN EN 12050-1 kao i DIN EN 12056. Minimalne dimenzije, u kombinaciji sa prostorno optimizovanom površinom za postavljanje omogućavaju višestrane mogućnosti primene kod:

 • Naknadne ugradnje tuševa, toaleta, sauna itd.
 • Opremanja toaleta u stanovima u suterenu
 • Proširivanja/renoviranja stanova i zgrada
 • Inovativno spajanje različitih mogućnosti instalacije uređaja za odvođenje otpadne vode u jedan uređaj, kao npr.:

  • Direktan priključak na WC šolju
  • Odvođenje vode iz jedne prostorije
  • Instalacija ispred zida/ugradnja u zid

Pogodno za sledeće vrste instalacija:

Kao običnan uređaj za odvođenje otpadnih voda, za priključivanje zidnog ili stojećeg WC-a ili za kompletno odvođenje vode iz prostorije. Zbog kompaktnih dimenzija postrojenja neophodan je samo minimalan prostor.
U kombinaciji sa montažom ispred zida / na zid kao uređaj za odvođenje otpadnih voda, povezan sa običnim sistemima za instalaciju ispred zida, u zid kao i na profile sa nosačima.

Napomena:

Posle postavljanja pločica, mora da bude moguće slobodno postavljanje i skidanje uređaja. Poštujte uputstva za postavljanje i dodatnu opremu.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 1,1 do 1,25 kW
 • Dužina kabla od sistema do upravljačkog uređaja/utikača, 4 m
 • Režim rada S3-15%, 120 s
 • Maks. temperatura fluida 35 °C, kratkotrajno 60 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz 40 mm
 • Potisni priključak DN 80
 • Priključak dovoda DN 40 / DN 100
 • Odušni priključak DN 70
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 180 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara 45 l
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
DrainLift WS 40 Basic

Vrsta konstrukcije

Pump chamber made of plastic with integrated pump as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Primena

Wilo‐DrainLift WS 40 je prema EN 12050-2 automatski uređaj za odvođenje zaprljane vode bez fekalija iz ispusta u zgradama koji se nalaze ispod nivoa vraćanja vode, osiguran od povratnog toka. Uređaj možete da instalirate kako u zgradama, tako i izvan njih, kao plastični šaht u zemlji. Uređaj je najpodesniji za primene sa sezonskom pojavom otpadne vode (kao npr. u kampovima, vikendicama…) ili u regionima sa malim dubinama mraza.

Integrisana pumpa

TC 40

Za grubo zaprljane fluide; slobodan sferni prolaz, 40 mm

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Vrsta konstrukcije

Pump chamber made of plastic as concealed pumping station or floor-mounted lifting unit

Primena

Wilo‐DrainLift WS 40-50 je prema EN 12050 automatski uređaj za odvođenje otpadne vode sa ili bez fekalija (zavisi od tipa) iz ispusta u objektima koji se nalaze ispod nivoa vraćanja vode, osiguran od povratnog toka.

Uređaj možete da instalirate kako u zgradama, tako i izvan njih, kao plastični šaht u zemlji. Uređaj je najpodesaniji za primene sa sezonskom pojavom zaprljane vode (kao na kampovima, vikendicama…), u regionima sa malim dubinama mraza ili u odvođenju vode pod pritiskom.

Prilikom korišćenja uređaja za odvođenje otpadne vode sa mehanizmom za usitnjavanje u zgradama, sa potisne strane mogu da se koriste i manji prečnici cevovoda veličine od DN 40 (prema DIN EN 12050‐-1). To omogućava fleksibilnu i povoljnu kompletnu instalaciju.

Primenjive pumpe

TP 50/TP 65

 • Za grubo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 44 mm
 • Sa Ex odobrenjem u skladu sa ATEX (TP65, zavisi od tipa)
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

 

MTS 40

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Patentirani unutrašnji mehanizam za usitnjavanje
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Trofazna verzija sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Vrsta konstrukcije

Plastic pump chamber for insertion into the ground

Primena

Wilo-DrainLift WS 900/1100 je šaht sa jednom/dve pumpe za pumpanje zaprljane i otpadne vode u građevinskoj tehnici, iz prostorija i površina ispod nivoa vraćanja vode (EN 752). Podesan je kao pumpna stanica u šahtu, spreman za priključenje, u svrhu odvođenja vode pod pritiskom i kao pumpna stanica za drenažu pod pritiskom. WS 900/1100 se postavlja van zgrada u zemlju. On je, za svakog projektanta i izvođača radova, rešenje koje štedi vreme, troškove, a jednostavan je za montažu.

Primenjivi tipovi pumpe

TS 40

 • Za malo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 10 mm
 • Bez EX odobrenja
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl

 

TP 50/TP 65

 • Za grubo zaprljane fluide bez fekalija
 • slobodan sferni prolaz, 44 mm
 • Sa Ex odobrenjem u skladu sa ATEX (TP65, zavisi od tipa)
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • 50 odn. 65 mm slobodnog sfernog prolaza
 • Bez EX odobrenja
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • 50 odn. 65 mm slobodnog sfernog prolaza
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • slobodan sferni prolaz, 80 mm
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Trofazni motor
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1
 • Može da se instalira samo u stanicama sa jednom pumpom!

 

MTC 32

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Spoljni mehanizam za usitnjavanje
 • Na raspolaganju sa i bez EX odobrenja u skladu sa ATEX-om
 • Za napore do 50 m
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • Za grubo zaprljane fluide i fekalije
 • Patentirani unutrašnji mehanizam za usitnjavanje
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Trofazna verzija sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX
 • Odvojiv priključni kabl
 • Odgovara standardu (DIN) EN 12050-1

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces or pre-cleaned sewage that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and for the draining of objects that are below the backflow level.

Technical data

Wilo-DrainLift XL
DrainLift XL

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as double-pump system

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i komercijalnih zgrada (npr. gostionica, robnih kuća, itd). Neprečišćena otpadna voda, koja prirodnim padom ne može da se dovede do kanalizacionog sistema i otpadna voda iz toaleta, koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 odvode se do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži naftna ulja ili supstance mora se prethodno tretirati uz pomoć hvatača ulja, odn. benzina, otpadna voda sa mastima uz pomoć hvatača masti, a otpadna voda sa peskom, uz pomoć hvatača peska. U slučajevima kada dotok prema uređaju za odvođenje otpadne vode tokom normalnog rada ne sme da bude prekinut, potrebno je opremiti uređaj za odvođenje otpadne vode sa dodatnim uređajem za transportovanje sa jednakim kapacitetom, a koji će se po potrebi samostalno uključivati (DIN EN 12050-1 A1).

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 3 do 5,3 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljačkog uređaja 4 m / kabel sa utikačem 1,5 m
 • Vrsta rada S1 / S3 60%
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno 60 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz 40 mm
 • Potisni priključak DN 80
 • Priključak dovoda DN 100 / DN 150
 • Odušni priključak DN 70
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 700 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara 380 l
 • Uklopna zapremina 260 l
Wilo-DrainLift XXL
DrainLift XXL

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as double-pump system with two separate, dry-mounted pumps

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i komercijalnih zgrada (npr. restorana, robnih kuća itd). Neprečišćena otpadna voda koja ne može prirodnim padom da se dovede do kanalizacionog sistema, i otpadna voda iz toaleta koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode se prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 odvodi do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži naftna ulja ili supstance mora se prethodno tretirati uz pomoć hvatača ulja, odn. benzina, otpadna voda sa mastima uz pomoć hvatača masti, a otpadna voda sa peskom, uz pomoć hvatača peska.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 2,3 do 10,0 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljački uređaj 10 m
 • Vrsta rada S1, S3
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno 65 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz u zavisnosti od tipa, 78 mm do 95 mm
 • Potisni priključak u zavisnosti od tipa DN 80 / DN 100
 • Priključak dotoka 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Odušni priključak DN 70 mm
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 700 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 68
 • Bruto zapremina rezervoara 400/800 l
 • Uklopna zapremina 200/400 l
Wilo-EMU FA (standardna varijanta)
EMU FA (standardna varijanta)

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump without cooling system for continuous duty for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Izronjen način rada: S1, S2-15 odn. S2-30 (zavisi od tipa)
 • Termički nadzor motora
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C
 • Dužine kabla: 10 m
 • Sferni prolaz od 45 mm do 100 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-EMU FA...RF
EMU FA...RF

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump made of cast stainless steel without cooling system for continuous duty in stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Process water
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C, veće temperature na zahtev
 • Zaptivanje: U zavisnosti od motora, vrši se sa dva mehanička zaptivača ili zaptivnim katridžom
 • Slobodan sferni prolaz: 35 - 45 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-EMU FA...WR
EMU FA...WR

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump with mechanical stirring apparatus for continuous duty for stationary wet well installation.

Primena

Pumping of highly abrasive and faeces-containing sewage without long-fibre components

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of highly abrasive and faeces-containing sewage without long-fibre components

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Uronjen način rada sa samorashladnim motorom: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 3 - 40 °C, veće temperature na zahtev
 • Zaptivanje: U zavisnosti od motora vrši se zaptivnim prstenom vratila i mehaničkim zaptivačem, sa dva mehanička zaptivača ili zaptivnim katridžom
 • Slobodan sferni prolaz: 23 - 58 mm.
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-HiDrainlift 3
HiDrainlift 3

Vrsta konstrukcije

Small sewage lifting unit for floor-mounted installation

Primena

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Technical data

Wilo-HiSewlift 3
HiSewlift 3

Vrsta konstrukcije

Small sewage lifting unit with macerator

Primena

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Technical data

Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump with macerator for intermittent duty and continuous duty, for stationary and portable wet well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-15 min/S2-30 min; S3 10%/S3 25% (u zavisnosti od motora)
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 … 40 °C, maks. 60 °C za 3 min.
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for intermittent operation for stationary and portable wet well installation, as well as for the stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada:S1
 • Izronjen način rada: S2-15 min; S3 10%
 • Klasa zaštite:IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C na 3 min.
 • Slobodan prolaz: 50 / 65 / 80 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Vrsta konstrukcije

Submersible sewage pump for continuous duty for stationary and portable wet well installation, as well as for stationary dry well installation.

Primena

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of

 • Sewage containing faeces
 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

Technical data

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada:S1
 • Izronjen način rada: S2‑30 min; S3 25%
 • Klasa zaštite:IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C na 3 min.
 • Slobodan prolaz: 50 / 65 / 80 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m
Wilo-RexaLift FIT L
RexaLift FIT L

Vrsta konstrukcije

Sewage lifting unit as single pump system or double-pump system

Primena

Uređaj za odvođenje otpadne vode iz stambenih i poslovnih objekata (npr. restorana, robnih kuća, itd). Neprečišćena otpadna voda, koja prirodnim padom ne može da se dovede do kanalizacionog sistema i otpadna voda iz toaleta, koja se prikuplja ispod nivoa vraćanja vode prema DIN EN 12056/DIN 1986-100 odvodi se do javne kanalizacije uz pomoć automatskog uređaja za odvođenje otpadne vode. Otpadna voda koja sadrži mineralna ulja ili eksplozivne primese mora da se odvodi preko separatora ulja, odn. separatora benzina, masna otpadna voda preko separatora ulja, a otpadna voda sa peskom preko hvatača peska. U slučajevima kada dotok ka uređaju za odvođenje otpadne vode tokom normalnog rada ne sme da bude prekinut, uređaj za odvođenje otpadne vode opremi mora da bude opremljen dodatnim uređajem za pumpanje (RexaLift FIT L2) istog kapaciteta, koji će po potrebi da se uključuje samostalno (DIN EN 12050-1 A1).

Posebnosti / prednosti proizvoda

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be returned to the sewer system using natural falls, and backflow resistant drainage of discharge points below the backflow level (according to DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja električne energije P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Dužina kabla od postrojenja do upravljačkog uređaja/utikača 4/1,5 m
 • Način rada: S3-10%, 120 s
 • Temperatura fluida: 3 °C … 40 °C, kratkotrajno: 60 °C za maks. 3 min.
 • Temperatura okoline: 3 °C … 40 °C
 • Bruto zapremina rezervoara:
  • Instalacija sa jednom pumpom: 115 l
  • Sistem sa dupleks pumpom: 140 l

 • Uklopna zapremina:
  • Instalacija sa jednom pumpom: 35 l
  • Sistem sa dupleks pumpom: 50 l

 • Priključak pritiska: DN 80
 • Priključak dotoka: DN 50/DN 100/DN 150
 • Priključak za odzračivanje: DN 70
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Min. visina dotoka (od dna do sredine dotoka): 180 mm
 • Klasa zaštite uređaja za odvođenje otpadne vode: IP67
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja: IP54
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Vrsta konstrukcije

Solids diffuser

Primena

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Posebnosti / prednosti proizvoda

Gentle mixing process of biomass carrier particles of all types in the pumped fluid

Technical data

 • Količina protoka: 3300…4000 m³/h
 • Maks. dubina bazena: 3…8 m
 • Debljina sloja rastinja: 1,6…5,5 m
 • Udeo zapremine rastinja: 40…70 %
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Vrsta konstrukcije

Aeration system with tube, panel or disc diffusers

Primena

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Posebnosti / prednosti proizvoda

For large to fine-bubble aeration of aqueous media such as water, sewage or sludge, for the purpose of supplying oxygen and intermixing.

Technical data

Tanjirasti ventilator

 • Spoljni prečnik: 280 mm
 • Prečnik membrane: 237 mm
 • Površina membrane: 0,044 m²
 • Iskorišćenje kiseonika: 6,5…8,5 %/m
 • Veličina mehurića: 1-3 mm
 • Gubitak pritiska: 22…43 mbar
 • Veličina priključka: 90 mm kod cevovoda od plastike, 88,9 mm kod cevovoda od nerđajućeg čelika
 • Maks. temperatura vazduha u postrojenju/tanjirastom ventilatoru: 100 °C

Područje udara*

 • Područje količine vazduha: 1-8 Nm³/h
 • Min. udar: 1,5 Nm³/h
 • Standardni udar: 4,0 Nm³/h
 • Maks. udar: 6,0 Nm³/h
 • Mogućnost kratkotrajnog udara (maks. 15 minuta) udara od 7,5 Nm³/h

*Vrednosti udara se odnose na normirane uslove: 0 °C i 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Vrsta konstrukcije

Submersible mixer for MUD applications

Primena

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Posebnosti / prednosti proizvoda

For pumping drilling mud in offshore and on-shore installations

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 90 °C
 • Zupčasti prenosnik: 1-stepeni planetarni prenosnik
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Vrsta konstrukcije

Submersible mixer for biogas applications with 1- and 2-stage planetary gear

Primena

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Posebnosti / prednosti proizvoda

Submersible mixers for use in biogas plants for mixing substrates in fermenters and secondary fermentation tanks.

Technical data

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 60 °C
 • Zupčasti prenosnik: 1-stepeni planetarni prenosnik (Sevio MIX) ili 2-stepeni planetarni prenosnik (Sevio FLOW)
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
Podelite s drugima

Sakupljanje i transport otpadne vode

Pioneering for You