Automatizacija zgrade

Podelite s drugima

Naši telefoni

+381 11 2853-258

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Naša lokacija

WILO Beograd d.o.o.

Tetovska 72
11000 Beograd

Funkcije upravljanja i signalizacije

Naša ponuda: Opsežne funkcije za upravljanje i priključivanje

Čak i kad se radi o priključivanju na automatizaciju zgrade pomoću kontaktnih i naponskih odn. strujnih interfejsa, Wilo ima mnoge funkcije pri ruci: Wilo Vam osim upravljanja preko komunikacionih interfejsa nudi i signalizaciju putem klasičnih višežičnih spojeva. Pri tome su priključci, u zavisnosti od tipa pumpe, na pumpi, na opcionom IF-Modulu ili na pretvaraču.

Pretvarači

digicon lin 02 0601

Pretvarači AnaCon (odn. DigiCon-A kao dopuna uz DigiCon i DigiCon-Modbus) se koriste u pumpama s IF-Modulima PLR i nude sledeće funkcije:

 • Upravljački ulaz 0 -10 V
 • Upravljački ulaz "Priroritet Isklj." (Ext. Off)
 • Upravljački ulaz "Priroritet Maks." (Ext. Max)
 • Upravljački ulaz "Prioritet Min." (Ext. Min)
 • Upravljački ulaz "Prioritet Uklj." (Ext. On)
 • Zbirni signal smetnje (SSM)
 • Zbirni signal rada (SBM)

Opširniji opis funkcija

Steuereingang 0-10 V bzw. 0/4-20 mA (Sollwert- bzw. Drehzahlvorgabe)

up

U zavisnosti od tipa pumpe, analogni upravljački ulaz može da isporuči zadatu vrednost u izabranoj vrsti regulacije, odn. zadavanje broja obrtaja za pogon. Moguće fizičke ulazne vrednosti kao i vrsta upravljanja navedene su iza dotične serije. Funkcija prenosa zavisi od primene. Kod sledećih serija serijski je ugrađen odgovarajući ulaz:

VeroLine IP-E/DP-E 0-10 V, 0/4-20 mA

Radna kriva: Control Input IP-E

CronoLine IL-E/DL-E 0-10 V, 0/4-20 mA

Radna kriva: Control Input IL-E

CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF 0-10 V 0/4-20 mA, zadata vrednost delta p-c, zadavanje broja obrtaja

MultiVert MVIE 0-10 V, 0/4-20 mA, zadata vrednost p, zadavanje broja obrtaja

Ostale serije

Za ostale serije na raspolaganju stoje sledeći IF-Moduli odn. opcioni moduli:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z 0-10 V, zadata vrednost, delta p-c, delta p-v , delta p(T), zadavanje broja obrtaja: IF-Modul Stratos SBM, IF-Modul Stratos Ext. Off, IF-Modul Ext. Min

 

Steuereingang Vorrang Aus (Ext. Off)

up

Kod sledećih serija serijski je ugrađen odgovarajući ulaz:

 • VeroLine IP-E/DP-E
 • CronoLine IL-E/DL-E
 • CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF
 • Multivert-MVIE

Za ostale serije na raspolaganju stoje sledeći IF-Moduli odn. opcioni moduli:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF-Modul Stratos Ext. Off, IF-Modul Ext. Off/SBM

Steuereingang Vorrang Min (Ext. Min)

up

Kod sledećih serija na raspolaganju stoje IF-Moduli odn. opcioni moduli:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF-Modul Stratos Ext. Min

Sammelstörmeldung (SSM)

up

Kod sledećih serija serijski je ugrađen beznaponski kontakt:

 • VeroLine IP-E/DP-E
 • CronoLine IL-E/DL-E
 • CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF
 • Multivert-MVIE
 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Sammelbetriebsmeldung (SBM)

up

Kod sledećih serija serijski je ugrađen beznaponski kontakt:

 • VeroLine IP-E/DP-E
 • CronoLine IL-E/DL-E
 • CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF
 • Multivert-MVIE


Za ostale serije na raspolaganju stoje sledeći IF-Moduli odn. opcioni moduli:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM, IF-Modul SBM
Podelite s drugima

Funkcije upravljanja i signalizacije

Pioneering for You